Ode to Basses

Priporočilo ŠT. IBZ-7

v zvezi z javnim izvajanjem ode basom v razmerah pandemije covid-19
(Priporočilo se nahaja na dnu strani)

Borut Gombač
prevod iz slovenščine Josh Rocchio

ODE TO BASSES

Under the surface is lurking the bass,
A mountain that’s mighty, growing down toward 
The breadth of the moment, endless time and space,
The hidden quintessence of vocal accord.

Bass has a stride that is regal and proud,
An underground wave, a volcanic rift.
Ere you have heard it, it’s already loud, 
In harmonious space a temporal shift.

Membranes that tremble, low-frequency swells
Felt by our body as much as it hears,
Vocal cords ring out like bottomless bells,
And bass can be heard by the deafest of ears.

(chorus)
Bass is both delta and secretive spring,
Mellifluous wisdom, both passion and love;
It’s past, present, future, the bridge that does bring
Peace to the battles waged high up above.

V zvezi z izvajanjem Ode basov Inštitut za basovske znanosti izdaja:

PRIPOROČILO ŠT. IBZ-7 (izvajalcem Ode basom):

Oda basom naj se do preklica tega priporočila na javnih mestih in v primerih, ko ni mogoče zagotoviti minimalne medosebne razdalje izvaja z zaprtimi usti, z vizualizacijo besedila v mislih in z minimalno potrebnim dihanjem.

V pomoč pri izvajanju tega priporočila je Inštitut za basovske znanosti pripravil tudi COVID-19 s strani IBZ verificirano notno gradivo.