Basovski fenomen

Prebojna raziskava o basovskem fenomenu je prva raziskava Inštituta za basovske znanosti. Oz. je celo raziskava, ki je povzročila idejo ustanovitve Inštituta.

V času objave je raziskava s svojimi ugotovitvami dodobra pretresla in razburkala strokovno javnost.

V pričujočih objavah v strokovnih publikacijah je zaznati še močan vpliv protibasovske uredniške politike, ki znanstvena odkritja Inštituta še dandanes pogosto želi relativizirati in prikazati kot zabavno, neresno. Inštitut je v vseh primerih protestiral na ustreznih inštancah in uveljavljal pravico do popravka.